Webbutveckling

Tolvmans friskola

Tolvmans friskola Tolvmans friskola ville ha en ny modern webbplats som skulle vara lätt att uppdatera. Här skulle rymmas matsedel, olika dokument, ansökningshandlingar och möjlighet att på ett lätt sätt hålla kontakten med hemmet via aktuella veckobrev. Det skulle också finnas möjlighet att bjuda in till föräldramöte samt påkalla uppmärksamhet om någon oförutsedd händelse inträffat …

Tolvmans friskola Läs mer »

www.elteknik.nu

www.elteknikab.nu Företagsgruppen i Piteå AB är ett moderbolag för Kylmontören i Piteå AB, Elteknik i Piteå AB och Piteå Svets & Maskin. Företagen verkar var för sig, eller tillsammans i olika projekt. Företagsgruppen ville ha webbplatser för var och ett av sina företag där man även skulle kunna se att de hörde ihop samt vara …

www.elteknik.nu Läs mer »

Storstrand_front

www.storstrand.nu

www.storstrand.nu Storstrand är en ekumenisk kristen kurs- och lägergård. Fastighetsägare är Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS) i Norrbotten men Storstrand drivs av Storstrandsföreningen, en sammanslutning av ett antal kristna föreningar från olika samfund i Piteå kommun. Baldheads har stått för foto, webbdesign, webbutveckling.

Menu