Baldheads Creative fick förmånen att producera en webbplats för Erik Westbergs Vokalensembles. Ensemblen turnerar friskt över hela världen. Texterna översattes förutom svenska också till engelska.