Elteknik

Företagsgruppen i Piteå AB är ett moderbolag för Kylmontören i Piteå AB, Elteknik i Piteå AB och Piteå Svets & Maskin. Företagen verkar var för sig, eller tillsammans i olika projekt. Företagsgruppen ville ha webbplatser för var och ett av sina företag där man även skulle kunna se att de hörde ihop samt vara länkade till varandra via en meny. Elteknik i Piteå AB utför elektriska installationer och service för företag och privatpersoner inom de flesta områden som finns på marknaden.

Vad vi gör