Jörgen

Jörgen

Bjärnjaktn

Bjärnjaktn Under eget förlag har jag givit ut denna bok. Texter finns på pitebondska, svenska och som inläst ljudberättelse. Tanken med boken är att kunna bevara den dialekt som pratas och pratades här i Piteå älvdal.

Han kanske ha brötte beine

Han kanske ha brötte beine Under eget förlag har jag givit ut denna bok. Texter finns på pitebondska, svenska och som inläst ljudberättelse. Tanken med boken är att kunna bevara den dialekt som pratas och pratades här i Piteå älvdal.…

Rollup Byggprogrammet

Rollup Bygg & anläggningsprogrammet Älvsbyns gymnasium Baldheads fick förtroendet att skapa marknadsföringsmaterial till det nyss startade Bygg & anläggningsprogrammet vid Älvsbyns Gymnasium. Denna rollup var en av fler delar i marknadsföringsstrategin.

Rollup elprogrammet

Rollup El & energiprogrammetÄlvsbyns gymnasium Baldheads fick förtroendet att skapa marknadsföringsmaterial till det nyss startade El och energiprogrammet Vid Älvsbyns Gymnasium. Denna rollup är en av fler delar i marknadsföringsstrategin.