Bjärnjaktn

Under eget förlag har jag givit ut denna bok. Texter finns på pitebondska, svenska och som inläst ljudberättelse. Tanken med boken är att kunna bevara den dialekt som pratas och pratades här i Piteå älvdal.