Han kanske ha brötte beine

Under eget förlag har jag givit ut denna bok. Texter finns på pitebondska, svenska och som inläst ljudberättelse. Tanken med boken är att kunna bevara den dialekt som pratas och pratades här i Piteå älvdal. Jag tryckte upp 1 000 böcker och dessa sålde slut på ca 6 månader. En nytryckning är nu på gång.