Smultertheader

I appen Smultert! kan du lyssna på drygt 160 fraser, ord och uttryck på pitemål, den dialekt som pratas i Piteå älvdal. Du kan även spela in dig själv när du härmar dina första fraser på pitemål så vida du inte redan behärskar dialekten. För att du ska få reda på hur mycket Pitebo du är finns ett quiz som slumpar fraser på pitemål som du sedan ska hitta rätt svenska förklaring till.

Launchscreen Smultert
Launchscreen Smultert
Smultert Kategorier
Smultert Kategorier