Företagsgruppen i Piteå AB är ett moderbolag för Kylmontören i Piteå AB, Elteknik i Piteå AB och Piteå Svets & Maskin. Företagen verkar var för sig, eller tillsammans i olika projekt. Företagsgruppen ville ha webbplatser för var och ett av sina företag där man även skulle kunna se att de hörde ihop samt vara länkade till varandra via en meny. Med isbjörnsbilden och slogan ville vi visa på att Kylmontören bryr sig om naturen och använder naturvänligt kylmedium så att den globala uppvärmningen avstannar.