För att ett barn ska kunna lära sig läsa och skriva måste hen först utveckla en fonologisk medvetenhet som innebär att man förstår hur ett språks olika ljud och bokstäver förhåller sig till varandra och hur de i nästa steg bildar ord. Bilderna i Fonema låter barnet/eleven göra en koppling mellan bokstavens utseende och dess ljud med stöd av en bild som visar hur ljudet ska låta.